Polscy rusycyści i literaturoznawcy na RGGU – Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym

W dniu 22 listopada 2016 r. na wiodącym moskiewskim uniwersytecie humanistycznym (RGGU) odbyła się współorganizowana przez Stację PAN w Moskwie jednodniowa konferencja naukowa „Polsko-rosyjskie kontakty literackie w wieku XIX: nowe perspektywy badawcze”, w której wzięli udział m.in.: prof. Magdalena Dąbrowska (dyrektor Instytutu Rusycystyki UW), dr Piotr Głuszkowski (zastępca dyrektora IR), prof. Zbigniew Kaźmierczyk (Uniwersytet Gdański), prof. Henryk Głębocki (UJ w Krakowie), prof. Tadeusz Sucharski (Akademia Pomorska w Słupsku), dr Tomasz Bohun (WWSH im. Bolesława Prusa, Warszawa) oraz dyrektor SN PAN w Moskwie, prof. Marek Pąkciński.

(fot.1)RGGU1

Konferencja służyła przede wszystkim odnowieniu i kontynuacji dotychczasowych kontaktów polskich literaturoznawców i rusycystów z RGGU. Konferencję otworzyła prof. Elena N. Kowtun, kierownik Katedry Slawistyki i Badań Środkowoeuropejskich RGGU oraz dyrektor SN PAN w Moskwie M. Pąkciński. Ze strony rosyjskiej referaty wygłosili: prof. Wiktoria Moczałowa, prof. Aleksander Lipatow (oboje z Instytutu Slawistyki RAN), prof. Dina M. Magomiedowa, prof. Natalia M. Fiłatowa, prof. Leonid Gorizontow (RGGU), prof. Siergiej S. Skorwid (z RGGU).

(fot.2)RGGU2

Rozważania polskich uczestników konferencji poświęcone były m.in.: odzwierciedlaniu polskich powstań w rosyjskiej publicystyce (Piotr Głuszkowski), czasopiśmiennym źródłom do studiów na polsko-rosyjskimi kontaktami naukowymi w XIX w. (których przykładem jest korespondencja Bogumiła Lindego z Bazylim Anastasewiczem z lat 1822-30 – mówiła o niej prof. Dąbrowska), aktualnym badaniom tzw. Spisku Koronacyjnego z 1829 r., odzwierciedlonego w Kordianie Juliusza Słowackiego (Henryk Głębocki), obrazowi Rosji w powieściach J. I. Kraszewskiego (Tadeusz Sucharski), moskiewskim doświadczeniom Filomatów (Zbigniew Kaźmierczyk), porównaniu polskiego i rosyjskiego doświadczenia nowoczesności (Marek Pąkciński), czy wreszcie obecności Rosji i rosyjskiej kultury we wspomnieniach Tomasza Parczewskiego i Romana Dyboskiego (Tomasz Bohun).

(fot.3)

Badacze rosyjscy mówili również o poszukiwaniach nowych perspektyw widzenia wzajemnych relacji w tak brzemiennym w skutki dla obu naszych kultur wieku XIX. Rozważania te rozpoczął prof. Lipatow swoim szeroko zakrojonym teoretycznym referatem „Współczesna slawistyka i perspektywy badań problematyki polsko-rosyjskiej”. Prof. Wiktoria Moczałowa zajęła się porównaniem obrazu polsko-rosyjskich konfliktów w ujęciu literackim i pamiętnikarskim. Pozostali rosyjscy uczestnicy konferencji zaproponowali ogląd bardziej szczegółowych zagadnień: obecności „polskiego tematu” w rosyjskiej publicystyce I wojny światowej (Dina Magomiedowa), obrazowi Rosji w dwóch polskich „powieściach-pamfletach” z XIX w. (Natalia Fiłatowa), a także reprezentacji twórczości Adama Mickiewicza w bibliotece Iwana Turgieniewa (Siergiej Skorwid).

(fot.4)RGGU4

  Po zakończeniu konferencji odbyła się ożywiona i interesująca dyskusja.

(fot. 5)RGGU5

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż warszawska rusycystyka została ostatnio obszernie omówiona w specjalnym wydaniu ilustrowanego pisma naukowo-metodycznego „Język rosyjski za granicą” (ukazującego się pod patronatem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki Federacji Rosyjskiej). Okazją do tak obszernego omówienia rusycystyki na UW stało się między innymi 200-lecie Uniwersytetu Warszawskiego.

(fot. 6)